فایل کامل پاورپوینت خلاصه کتاب مباني علم اقتصاد تالیف جمشيد پژويان، فرهاد خداداد كاشي و يگانه موسوي جهرمي

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پاورپوینت خلاصه کتاب مباني علم اقتصاد تالیف جمشيد پژويان، فرهاد خداداد كاشي و يگانه موسوي جهرميرا مشاهده می نمایید

دانلود ،در قالب ppt و در 508 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:
فصل اول:تاريخچه مختصري از شكل گيري علم اقتصاد و مكاتب اقتصادي
فصل دوم:روش و ابزار تحليل اقتصادي
فصل سوم:تقاضا و عرضه
فصل چهارم:تولید
فصل پنجم:تئوري هزينه توليد
فصل ششم:بازارها و تغيير قيمت
فصل هفتم:مقدمه اي بر اقتصادكلان
فصل هشتم:اندازه گيري درآمد و ستاده ملي
فصل نهم:مشكلات كلان اقتصادي
فصل دهم: تعيين الگوي درآمد ملي
فصل دوازدهم:دولت و نقش اقتصادي آن
فصل سیزدهم:مالیات
فصل چهاردهم:مالیات
فصل هفدهم:رشد اقتصادی
فصل هجدهم:توسعه اقتصادی


مطالب دیگر:
پاورپوینت فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری ترجمه و تالیف دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدیپاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری ترجمه و تالیف دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدیپاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری ترجمه و تالیف دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدیپاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری ترجمه و تالیف دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدیمبانی نظری نانو فناوری و نانو در معماریتحقیق با موضوع آبرفتتحقیق با موضوع بیماری ام اس msپاورپوینت فصل دوازدهم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفیپاورپوینت فصل یازدهم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفیپاورپوینت فصل دهم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفیپاورپوینت فصل نهم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفیپاورپوینت فصل هشتم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفیپاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفیپاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفیپاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفیپاورپوینت فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفیپاورپوینت فصل سوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفیپاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفیپاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفیپاورپوینت فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانهپاورپوینت فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانهپاورپوینت فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانهپاورپوینت فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانهطرح آگهی ترحیم مادر جدید psdپاورپوینت فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه